Medifi – ambulance s.r.o., onkologická ambulance v Sokolově

Onkologie Sokolov • Medifi – ambulance s.r.o. • onkologická ambulance v Sokolově

Důležité upozornění:

Od  pátku 19. července do 2. srpna 2024 dovolená.

Ordinace od 5.srpna dle ordinačních hodin, tedy od 11. 00 

 

O nás

Na naší ambulanci poskytujeme onkologickou péči pro pacienty se solidními nádory.

Zajistíme léčbu pro nově diagnostikované pacienty s nádorovým onemocněním, ať už se jedná o potřebu léčby chirurgické, systémové (chemoterapie, léčba biologická či imunoterapie) a v neposlední řadě léčbu zářením ve spolupracujících zařízeních v regionu i mimo region. Poskytujeme léčbu hormonální a dále kompletní dispenzarisaci onkologických pacientů po léčbě.

Zprostředkujeme konziliární vyšetření v multioborových týmech v Komplexním onkologickém centru.

Jsme součástí mammocentra nemocnice Sokolov a významnou měrou se podílíme na péči o pacientky s diagnosou karcinomu prsu.

Naše ambulance se nachází v příjemném prostřední moderního komplexu Lékařského centra Herba.

napište nám